Αρχική

 

Περιγραφή Δράσης

Προκήρυξη

Οδηγός-Συνοδευτικά Αρχεία

Ανακοινώσεις

Έγγραφα Σύμφωνου Πλήρωσης Προϋποθέσεων Όρων Ένταξης

Έγγραφα Υποβολής Αιτήματος Λήψης Προκαταβολής

Έγγραφα Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων

Έγγραφα Σύμφωνου Πλήρωσης Προϋποθέσεων Όρων Ένταξης

Διαθέσιμα έγγραφα:

Νέο Σύμφωνο Πλήρωσης Προϋποθέσεων Όρων Ένταξης

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής προκαταβολής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης


  Copyright 2012- 2014 Κοινωνία της Πληροφορίας AE
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.