Description: X:\ict4growth\images\ktp_logo_50_50.jpg

Description: X:\ict4growth\MsSpacer.gif

Description: X:\ict4growth\MsSpacer.gif

Αρχική

Περιγραφή Δράσης

Προκήρυξη

Οδηγός-Συνοδευτικά Αρχεία

Ανακοινώσεις

Εγγραφα Σύμφωνου Πλήρωσης Προϋποθέσεων Όρων Ένταξης

Έγγραφα Υποβολής Αιτήματος Λήψης Προκαταβολής

Έγγραφα Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων

Description: X:\ict4growth\MsSpacer.gif

Description: X:\ict4growth\MsSpacer.gif

Description: X:\ict4growth\MsSpacer.gif

Description: X:\ict4growth\MsSpacer.gif

Description: X:\ict4growth\ict4.jpg

 

16η Νοεμβρίου 2016

Ενημέρωση Δικαιούχων της Δράσης ICT4GROWTH

 

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ενημερώνει τους Δικαιούχους της Δράσης «ICT4GROWTH», ότι από τον Δεκέμβριο του 2016 θα εντατικοποιηθεί η διενέργεια των Επιτόπιων Επαληθεύσεων των ολοκληρωμένων επενδυτικών τους σχεδίων.
Οι Δικαιούχοι οφείλουν να μεριμνήσουν για την άμεση διαθεσιμότητα, τη πληρότητα και τη βέλτιστη οργάνωση του πρωτότυπου φυσικού φακέλου του έργου τους στον εκάστοτε δηλωμένο τόπο υλοποίησης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Οδηγό της Δράσης και τις τροποποιήσεις του. Επιπρόσθετα συνιστάται η έγκαιρη επιλογή και οργάνωση της ομάδας επίδειξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

 

 

16η Σεπτεμβρίου 2016

Υποχρέωση Δικαιούχων των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων αναφορικά με τα παραστατικά της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης

 

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» επισημαίνει σε όλους τους Δικαιούχους των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, (α) την υποχρέωση αναγραφής της χρηματοδότηση της πράξης από την εκάστοτε Δράση επί των πρωτότυπων παραστατικών δαπανών και (β) να περιλαμβάνεται δήλωση του Δικαιούχου περί ακρίβειας των υποβληθέντων φωτοαντιγράφων σε σχέση με τα πρωτότυπα παραστατικά στην Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται από τον Δικαιούχο συνοδευτικά με το Αίτημα Ολοκλήρωσης Πράξης.

 

 

16η Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοίνωση σχετικά με την εξόφληση δαπανών των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

 

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» επισημαίνει στους Δικαιούχους των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, ότι τα παραστατικά δαπανών πρέπει να εξοφλούνται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) και την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

 

 

8η Φεβρουαρίου 2016

Ανακοίνωση για δικαιούχους του ICT4GROWTH

 

Με αφορμή την λήξη της περιόδου υλοποίησης της Δράσης  ICT4GROWTH  ενημερώνονται οι Δικαιούχοι, οι οποίοι είχαν στο παρελθόν προβεί σε κατάθεση αιτήματος προκαταβολής, την οποία δεν εισέπραξαν ολικώς ή μερικώς, ότι  μπορούν να υποβάλουν αίτημα για την αποδέσμευση και επιστροφή της κατατεθειμένης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής.

18η Νοεμβρίου 2015

 

Ανακοίνωση αναφορικά με την κανονικότητα πληρωμών Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

 

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ενημερώνει τους Δικαιούχους των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, ότι σε περίπτωση που πραγματοποιούνται πληρωμές δαπανών μέσω κατάθεσης μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στη «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» αναφορικά με την τεκμηρίωση υλοποίησης του Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξη (σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Οδηγό Υλοποίησης κάθε Δράσης), να συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

 

α) η κατάθεση να πραγματοποιείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου, ή , εάν η κατάθεση δεν πραγματοποιείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η νομιμοποίηση του προσώπου μέσω του οποίου διενεργείται η συναλλαγή (π.χ. μέσω πληρεξουσίου, εξουσιοδότησης, ή υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου όπου θα δηλώνεται ότι το τρίτο πρόσωπο ενήργησε για λογαριασμό του Δικαιούχου, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ),

 

β) να επιβεβαιώνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης κάθε δαπάνης με χρηματικά διαθέσιμα του Δικαιούχου, με την προσκόμιση κατάλληλων εγγράφων, όπως:  λογιστικές εγγραφές ταμείου, extraits τραπεζικού λογαριασμού κλπ., όπου θα φαίνεται η ανάληψη μετρητών σε εύλογο χρονικό διάστημα από την πραγματοποίηση της σχετικής τραπεζικής κατάθεσης.

 

5η Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για εγγραφή στο Μητρώο Ελεγκτών/Πιστοποιητών για τις Δράσεις  Κρατικών Ενισχύσεων ICT4GROWTH, Digi-Lodge, Digi-Retail και Digi-Content της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο.

 

5ης Νοεμβρίου 2015

 

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση Αιτημάτων Τροποποίησης για τη Δράση ICT4GROWTH

 

Δεδομένης της πρόσφατης τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Δράσης «ICT4GROWTH» η 31η Δεκεμβρίου 2015, η ΚτΠ Α.Ε. ενημερώνει τους Δικαιούχους, ότι για λόγους καλύτερης διαχείρισης του συνόλου της Δράσης και έγκαιρης ολοκλήρωσης αυτής, η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση Αιτημάτων Τροποποίησης, ορίζεται η Παρασκευή 20.11.2015.

 

5ης Νοεμβρίου 2015

 

Πρόταση για την επιλεξιμότητα των Δαπανών Προσωπικού για τους Δικαιούχους της Δράσης ICT4GROWTH

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης αναφορικά με την επιλεξιμότητα Δαπανών Προσωπικού, που απασχολούνται στη χρηματοδοτούμενη Δράση «ICT4GROWTH», προτείνεται στους Δικαιούχους, η καταβολή της μισθοδοσίας, του ΦΜΥ και των ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν στα άτομα που χρηματοδοτούνται από την δράση να πραγματοποιηθούν, εφόσον είναι δυνατό, εντός του μηνός Νοεμβρίου, σωρευτικά και για τον μήνα Δεκέμβριο, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν μη δυνατότητα αναγνώρισής τους λόγω εξωγενών παραγόντων, που σχετίζονται με τις σχετικές υποβολές αυτών στα πληροφοριακά συστήματα άλλων Φορέων του Δημοσίου. Υπενθυμίζεται πως ισχύει η επιλεξιμότητα των δαπανών μόνο όσων έχουν ολοσχερώς εξοφληθεί έως και την 31.12.2015, σύμφωνα και με την από 30.10.2015 τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

30ης Οκτωβρίου 2015


Παράταση για την Ολοκλήρωση της Δράσης «ICT4GROWTH» έως την 31η Δεκεμβρίου 2015

Η ΚτΠ Α.Ε. ενημερώνει τους Δικαιούχους της Δράσης «ICT4GROWTH», ότι με το υπ. αριθμ. 2331 ΦΕΚ, Τεύχος Δεύτερο της 30.10.2015 (διαθέσιμο από αυτόν τον υπερσύνδεσμο)αποφασίστηκε:

Η τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 13102/ΨΣ5980/19−3−2012 (ΦΕΚ/863/Β/20−3−2012) για τη «Ρύθμιση θεμάτων και Προκήρυξη Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων με τίτλο «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης−παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας («ICT4GROWTH»)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 1867 (521/Β/06.03.2013) και υπ’ αριθμ. 1392/30−12−2014 (ΦΕΚ 80/Β/19−01−2015), ως προς το άρθρο 10 με τίτλο «Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων», το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ημερομηνία έναρξης των επενδυτικών δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη Δράση, ενώ η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων, ήτοι η ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, δεν δύναται να υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για το σύνολο των πράξεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της Δράσης «ICT4GROWTH», καταλαμβάνοντας και όλες τις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων με ημερομηνία ολοκλήρωσής τους έως 31 Οκτωβρίου 2015.»

 

9ης Οκτωβρίου 2015


Διευκρίνιση αναφορικά με την επιλεξιμότητα Δαπανών Προσωπικού, που απασχολούνται στη χρηματοδοτούμενη Δράση «ICT4GROWTH»

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη της μισθοδοσίας, θα πρέπει να είναι πληρωμένες οι ασφαλιστικές εισφορές καθώς και ο αντίστοιχος φόρος.
Ανεξάρτητα από το καθεστώς ρύθμισης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαιώσεις καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ονομαστικά για τους εργαζομένους, των οποίων οι μισθοί χρηματοδοτούνται από την δράση, όσο και αποδείξεις πληρωμής των αναλογούντων φόρων. Σε περίπτωση που η δαπάνη της μισθοδοσίας δεν είναι ολοκληρωμένη από τον ενισχυόμενο, δεν είναι επιλέξιμη. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι δικαιούχοι βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης, οι δαπάνες οι οποίες αφορούν μισθοδοσία των εργαζομένων που είναι συνδεδεμένοι με το έργο, πρέπει να αποδίδονται ακέραιες και να προσκομίζονται τα σχετικά παραστατικά (Απόδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών καθώς και μισθοδοτούμενων με ΑΠΥ και απόδοση εισφορών ΙΚΑ).

 

19ης Φεβρουαρίου 2015


Διαδικασία Ελέγχου και Επιβεβαίωσης του Μεγέθους των Επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Δράσης «ICT4GROWTH»

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ενημερώνει τους Δικαιούχους της Δράσης «ICT4GROWTH», ότι θα προβεί σε έλεγχο και επιβεβαίωση του υπολογισμού του μεγέθους των επιχειρήσεων σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση πριν από την πρώτη εκταμίευση. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο αυτό προκύψει αλλαγή του μεγέθους της επιχείρησης, η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» θα προβεί στις αναγκαίες αλλαγές του ποσοστού Δημόσιας Δαπάνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.7 του Οδηγού της Δράσης. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται, η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» θα ενημερώνει τους Δικαιούχους της Δράσης για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.»

 

 

22ας Ιανουαρίου 2015


Τροποποίηση Προκήρυξης Δράσης «ICT4GROWTH»

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 1392 (80/B/19-01-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 13102/ΨΣ5980 (863/Β/20-03-2012) προκήρυξης της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ICT4GROWTH». Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο.

 

29ηςΔεκεμβρίου 2014


Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου στο πλαίσιο της Δράσης «ICT4GROWTH»

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρώτης Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου στο πλαίσιο της δράσης «ICT4GROWTH» (για το σύνολο των Δικαιούχων της Δράσης) παρατείνεται έως και την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015.

 

24ης Νοεμβρίου 2014


Πρότυπη Φόρμα Υποβολής Έκθεσης Προόδου στο πλαίσιο της Δράσης «ICT4GROWTH»

Για τους Δικαιούχους που υλοποιούν έργα στο πλαίσιο της Δράσης «ICT4GROWTH», είναι διαθέσιμο το πρότυπο έγγραφο της Έκθεσης Προόδου, στον υπερσύνδεσμo αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Υποστήριξης της Δράσης στο 213 1300 700.

 

19ης Νοεμβρίου 2014


Ανακοίνωση 4ου Τεύχους Διευκρινίσεων του Οδηγού της Δράσης «ICT4GROWTH»

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει το 4ο Τεύχος Διευκρινίσεων του Οδηγού της Δράσης «ICT4GROWTH», το οποίο αφορά σε θέματα παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων.

Εντός των επόμενων ημερών θα αναρτηθεί το πρότυπο έγγραφο της Έκθεσης Προόδου (σε μορφή .xls) το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους Δικαιούχους και να αποσταλεί στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» τόσο σε ηλεκτρονική μορφή (CD) όσο και σε έντυπη. Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμo.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Υποστήριξης της Δράσης στο 2131300700

 

16ης Σεπτεμβρίου 2014


Διευκρίνιση επί της διαδικασίας Υποβολής Αιτήματος Λήψης Προκαταβολής στο Πλαίσιο της Δράσης «ICT4GROWTH»

Διευκρινίζεται ότι κατά την υποβολή Αιτήματος Λήψης Προκαταβολής στο πλαίσιο της Δράσης «ICT4GROWTH», απαιτείται η υποβολή και των ακόλουθων δικαιολογητικών, πέραν των αναφερομένων στον Οδηγό της Δράσης:

i. Θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί μη μεταβολής στοιχείων επιλεξιμότητας της Δράσης,

ii. Θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί μη ενεχυρίασης του ποσού επιχορήγησης,

iii. Βεβαίωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού

15ης Σεπτεμβρίου 2014


Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος Λήψης Προκαταβολής στο Πλαίσιο της Δράσης «ICT4GROWTH»

Η διαδικασία υποβολής Αιτήματος Λήψης Προκαταβολής στο πλαίσιο της Δράσης «ICT4GROWTH» ορίζεται ως εξής:

1. Δικαίωμα υποβολής Αιτήματος Λήψης Προκαταβολής έχουν όλοι οι Δικαιούχοι της Δράσης, δηλ. οι επιχειρήσεις εκείνες για τις οποίες έχει εκδοθεί Απόφαση Ένταξης στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

2. Για την υποβολή αιτήματος προκαταβολής οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει:

a. Να συμπληρώσουν το «Έντυπο Αιτήματος Προκαταβολής» και να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά (μέσω email) στη διεύθυνση ict4growth@ktpae.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

b. Εν συνεχεία το συμπληρωμένο Έντυπο Αιτήματος Προκαταβολής εκτυπώνεται, υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης (σε περίπτωση σύμπραξης από τον εκπρόσωπο της Σύμπραξης) και αποστέλλεται στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», στη διεύθυνση Χανδρή 3 & Κύπρου, Τ.Κ. 183 46, Μοσχάτο, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i. Ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής διάρκειας 18 μηνών, προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής έχει εκδοθεί από τράπεζα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση αυτής. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος ή σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης.

ii. Απόδειξη είσπραξης,

iii. Φορολογική ενημερότητα,

iv. Ασφαλιστική ενημερότητα,

v. Βεβαίωση μη πτώχευσης και

vi. Βεβαίωση περί μη αίτησης για πτώχευση.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λήψη προκαταβολής, αναφέρονται στην παρ. 8.3.1. του Οδηγού της Δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με το Γραφείο Υποστήριξης της Δράσης στο 2131300700

 

12ης Σεπτεμβρίου 2014

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ανακοινώνει την εξεύρεση των απαραίτητων κονδυλίων για τη χρηματοδότηση των επιλαχόντων του ΠΕΠ Αττικής στο πλαίσιο της Δράσης «ICT4GROWTH» και καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις όπως συμμετάσχουν στη διαδικασία υπογραφής Συμφώνου Πλήρωσης Προϋποθέσεων Όρων Ένταξης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το 2131300700.
Σχετικό το συνημμένο αρχείο

8η Μαίου 2014

Ανακοινώνεται το 3ο  τεύχος διευκρινίσεων του Οδηγού της Δράσης "ICT4GROWTH" το οποίο είναι διαθέσιμο από αυτό τον υπερσύνδεσμο

2α Δεκεμβρίου 2013

Ανακοινώνονται τα έγγραφα Σύμφωνου Πλήρωσης Προϋποθέσεων Όρων Ένταξης. Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα από αυτόν τον υπερσύνδεσμο αυτό

4η Νοεμβρίου 2013

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι έχει αρχίσει ήδη η διαδικασία αποστολής, προς τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης ICT4GROWTH, εξατομικευμένης ενημέρωσης στην οποία θα συνοψίζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καθώς και το εγκεκριμένο Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο των έργων, κατά τα προβλεπόμενα από τον Οδηγό της Δράσης.

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 5.2.7. «Διαδικασία Επανεξέτασης Προτάσεων» του Οδηγού της Δράσης για την υποβολή αίτησης επανεξέτασης, ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής της εξατομικευμένης ενημερωτικής επιστολής

 

1η  Νοεμβρίου 2013

Ολοκλήρωση της Διαδικασίας Αξιολόγησης για τη Δράση “ICT4GROWTH” από την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ. Ο Πίνακας αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμος από τον παρακάτω υπερσύνδεσμο

http://www.ktpae.gr/uploaded/anakoinwseis/01-11-2013-11888.pdf

1η Νοεμβρίου 2013

Ολοκλήρωση του Β’ Σταδίου Αξιολόγησης «Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου» που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ICT4growth , συνολικής εγκεκριμένης Δημόσιας Δαπάνης 39.991.270,41 €. Οι σχετικοί πίνακες είναι διαθέσιμοι στον υπερσύνδεσμο αυτό.

Στοιχεία για την διαδικασία αξιολόγησης είναι διαθέσιμα από αυτόν τον υπερσύνδεσμο.

 

Μ. Πέμπτη 2 Μαίου 2013

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει  τον πίνακα υποβληθεισών προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος ICT4growth. Στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει από την ΚτΠ Α.Ε. η διαδικασία αξιολόγησης. Ο πίνακας υποβληθεισών προτάσεων είναι διαθέσιμος από τον υπερσύνδεσμο αυτό.

Σάββατο 6 Απριλίου 2013

Μεγάλη η συμμετοχή επιχειρήσεων στη δράση ICT4GROWTH

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στη δράση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας-ICT4GROWTH». Περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτόν τον υπερσύνδεσμο.

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2013

Παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση "ICT4GROWTH"

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας - ict4growth» μέχρι και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013, στις 23:00μμ. Στόχος της παράτασης είναι η διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στην καταχώριση των επενδυτικών τους σχεδίων στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., στα τηλέφωνα 2131300753 & 2131300841.

Για ανάκτηση του σχετικού αρχείου πατήστε εδώ

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

Διευκρίνιση σχετικά με τη γλώσσα υποβολής των προτάσεων συμμετοχής στη δράση ICT4GROWTH

Σε συνέχεια των από 24.01.13 και 20.02.13 διευκρινίσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε για τον οδηγό του προγράμματος ICT4GROWTH, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που απαιτείται ο υποψήφιος επενδυτής να παρέχει το επενδυτικό σχέδιο και στα αγγλικά, θα πρέπει να το υποβάλει ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οδηγό. Το ηλεκτρονική αρχείο δύναται είτε να επισυναφτεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή κατά τη φάση της ηλεκτρονικής υποβολής, είτε να κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. σε CD, USB κτλ) μαζί με τον έντυπο σφραγισμένο φάκελο της πρότασης εντός του προβλεπόμενου από τον οδηγό της δράσης, χρόνου υποβολής.

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

Δελτίο Τύπου για την πρόοδο του ICT4Growth

Ανακοινώνεται Δελτίο Τύπου με θέμα: Δελτίο Τύπου για την πρόοδο του ICT4Growth. Για ανάκτηση του σχετικού αρχείου πατήστε εδώ

Πέμπτη 24 Ιανουρίου 2013

Διευκρινίσεις Οδηγού προγράμματος Δράσης ICT4growth

Ανακοινώνεται το 1ο τεύχος Διευκρινίσεων Οδηγού προγράμματος της Δράσης ICT4growth. Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο από τον υπερσύνδεσμο αυτό.

Τετάρτη 16 Ιανουρίου 2013

Επικαιροποιημένα έγγραφα για το πρόγραμμα ICT4growth

Ανακοινώνονται επικαιροποιημένα αρχεία για την Δράση ICT4growth, τα οποία αφορούν:

*          επικαιροποιημένο οδηγό Δράσης

*          επικαιροποιημένο υπόδειγμα Business Plan

*          επικαιροποιημένο υπόδειγμα συμφωνητικού συνεργασίας

*          επικαιροποιημένο υπολογιστικό φύλλο Πίνακα Βιωσιμότητας.

Επισημαίνεται ότι οι επενδυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα επικαιροποιημένα αρχεία και ιδιαίτερα το επικαιροποιημένο υπολογιστικό φύλλο Πίνακα Βιωσιμότητας

Τα αρχεία μπορούν να ανακτηθούν από τον σύνδεσμο αυτό.
 

Δευτέρα 14 Ιανουρίου 2013

Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «ICT4GROWTH», η οποία υλοποιείται από την ΚτΠ ΑΕ, ως Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης

Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013, η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «ICT4GROWTH», προϋπολογισμού 120 εκ ευρώ. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, Αττικής και Κρήτης & Νήσων Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «ICT4GROWTH» θα διαρκέσει έως την 18η Φεβρουαρίου 2013 στις 23:00. Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες για πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα αποτελεσμάτων. Η υποβολή θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://digitalaid.ktpae.gr

O Οδηγός της δράσης «ICT4GROWTH» καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της δράσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ict4growth.ktpae.gr/ καθώς και στην ιστοσελίδα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ktpae.gr.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ενημερώνονται και να θέτουν τα ερωτήματά τους στο αποκλειστικό Γραφείο Υποστήριξης της Δράσης (Help Desk) υποβάλλοντας γραπτά ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ticketing.ktpae.gr/Ict4GrowthRegistryHelpDesk/Results.aspx?frm=4 όλο το 24ωρο, καθώς και τηλεφωνικά, καλώντας τους τηλεφωνικούς αριθμούς αρωγής επιχειρήσεων 213 1300 753 και 213 1300 841 μεταξύ 09.00 – 17.00. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της δράσης και FAQ απαντήσεις.

Ο βασικός σκοπός της δράσης «ICT4GROWTH», η οποία αποτελεί η την μεγαλύτερου προϋπολογισμού δράση κρατικής ενίσχυσης που έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα, είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Στο πλαίσιο της δράσης «ICT4GROWTH» δίνεται έμφαση στη στήριξη της ελληνικής υγιούς επιχειρηματικότητας. Επιπλέον ενθαρρύνεται η εξωστρέφεια και η υλοποίηση καινοτόμων ιδεών καθώς και η εμπορική τους αξιοποίηση. Αξιοσημείωτη καινοτομία της νέας αυτής δράσης είναι πως το τελικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης, συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους, όπως η συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης.

Πέμπτη 10 Ιανουρίου 2013

Επισύναψη συνοδευτικών αρχείων του οδηγού για τη δράση  «ICT4GROWTH»  

Στα πλαίσια της δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας-ICT4GROWTH» μπορείτε να βρείτε συνημμένα συνοδευτικά έγγραφα / πρότυπα (templates) του οδηγού της δράσης στον υπερσύνδεσμο αυτό
 

Παρασκευή 4 Ιανουρίου 2013

Ημερίδα Ενημέρωσης για την Δράση «ICT4GROWTH»  

Η ημερίδα ενημέρωσης για τη δράση ICT4GROWTH του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο “ELECTRA PALACE HOTEL” (Ν. Νικοδήμου 18-20, Τ.Κ. 105 57 – Αθήνα τηλ. 210 3370000) την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 09.30 π.μ. Μπορείτε να δείτε το αρχείο πρόσκλησης από τον σύνδεσμο αυτό, το πρόγραμμα της εκδήλωσης από τον υπερσύνδεσμο αυτό, και την δήλωση συμμετοχής από τον υπερσύνδεσμο αυτό
 

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012

Μητρώο Αξιολογητών της ΚτΠ Α.Ε. για την δράση «ICT4GROWTH»  

Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών για τη Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας -ICT4GROWTH» της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (συνέχεια)

 

Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012

Διευκρινίσεις για τη δράση ICT4GROWTH σχετικά με τους προβλεπόμενους κύκλους υποβολής προτάσεων

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» ανακοινώνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι διαθέσιμος επικαιροποιημένος Οδηγός της δράσης κρατικής ενίσχυσης ICT4GROWTH στην ιστοσελίδα της δράσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http//ict4growth.ktpae.gr.
Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο Οδηγό, η έγκριση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει συγκριτικής αξιολόγησης του συνόλου των προτάσεων που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα μέσω ενός κύκλου υποβολής. Οι προβλεπόμενες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής και έγκρισης προτάσεων που προβλέπονται στον αρχικό Οδηγό της δράσης ICT4GROWTH παύουν να είναι σε ισχύ.
Η δράση ICT4GROWTH, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκ ευρώ, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις κρατικής ενίσχυσης που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα και αποσκοπεί στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Η δράση ICT4GROWTH υλοποιείται στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

 

Τρίτη 22 Μαΐου 2012

Διευκρινήσεις για την υποβολή αιτήσεων στη δράση «ICT4GROWTH»  

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στη δράση «ICT4GROWTH» θα ανακοινωθεί από την εταιρία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων για τον πρώτο κύκλο υποβολής, η οποία βάσει του Οδηγού της δράσης είχε οριστεί για τις 08-06-2012.(συνέχεια)

Τρίτη 3 Απριλίου  2012

Προκηρύχθηκε η δράση κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ύψους 120 εκ ευρώ

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την προκήρυξη της δράσης κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH», προϋπολογισμού 120 εκ ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013).  (συνέχεια)
 

Description: X:\ict4growth\MsSpacer.gif

Description: X:\ict4growth\MsSpacer.gif

Description: X:\ict4growth\MsSpacer.gif

Description: X:\ict4growth\MsSpacer.gif

Description: X:\ict4growth\OrangeBanner3.gif

Description: X:\ict4growth\images\OrangeBanner4.jpg

Description: X:\ict4growth\images\OrangeBanner-ict.jpg

Description: X:\ict4growth\MsSpacer.gif

Description: X:\ict4growth\MsSpacer.gif

Description: X:\ict4growth\psifiaki.jpg  Copyright © 2012- Κοινωνία της Πληροφορίας AE
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.